vedamieji
naujienos
skelbimai
sveikinimai
uzuojautos
archyvas
nuorodos
kontaktai
 

2003 metai

LB paruostas susitikimas su Ministru Antanu Valioniu.

Nuotraukoje: Ministras Antanas Valionis, dr. Giedre Kumpikaite, LB NY Apygardos pirmininke ir Raimundas Slizys, LB NY Apygardos Visuomeniniu Reikalu vedejas.

 
     
         

JAV LB politinis liaison dr. Paul Michael Kazas iteikia LR Generaliniam Konsului Mindaugui Butkui ir Poniai New Yorko miesto zenkla su uzrasu "Mindaugas Butkus Boulevard".


Is Lietuvos dalyvavo ir kinematografas - Vytautas Landsbergis, Jr., prodiuseris-kinematografas Kristijonas Kucinskas ir prodiuseris Giedrius Guntorius.

Rugpjucio 18 d., Portland Press Herald laikrastyje buvo aprasyta Laima Sruoginyte-Bukauskiene, Aldonos ir Algio Sruoginiu dukte, gyvenanti Peaks Island, Maine, kur ji desto kurybini rasima. Jai buvo paskirtas piniginis apdovanojimas - $10,000 grant is National Endowment for the Arts uz jos prozos vertimus is lietuviu i anglu kalbas. Tai yra labai didele garbe, nes is 60 kandidatu, buvo apdovanoti tiktai 11. Laima aiskino, kad vertimas yra daug sudetingiau, negu versti zodzius. Pagal ja, ji stengiasi isigilinti i rasytojo esme, jo stiliu, jo ritma. Tai yra ypatingai sunku su poezija. Ji sako, kad jei ji nejaucia rasytojo esmes, ji nedaro vertimo.
Ji karta padaro palyginimus ir su kitais rasytojais, iesko bendrumo
stiliuje, ir tada pritaiko anglisko stiliaus rasytojo i savo vertima. Bendruomenes ir Radijo vardu sveikiname Laima jos dideliu atsiekimu ir linkime jai ir toliau testi si svarbu darba, butent garsinti Lietuva per jos literatura.

Sestadieni, rugpjucio 16 d., ivyko fotografes Rasos Pranckunaites labai idomi fotografijos darbu paroda, The Ice House galerijoje, Greenport, LI. Buvo istatyta 14 darbu. Pranckunaites menas yra sepia fotografijos atliktos misria technika. Mazi, kasdieniniai objektai - geles, ziedai, kotai, akmenys, grudai, apgaulingai nesudetingi daiktai, kuriu paprastumas yra pakeistas padidinimu ir isemimu is savo normalaus konteksto. Pranckunaite naudoja Macro lens, naturalia dienos sviesa ir fotografuoja ant neutralaus fono. Po to, ant nuotrauku yra vartojama skirtinga technika - akriliniai
ir aliejiniai dazai, lakas. Yra perfotografuojami ir paskui atspausdinami. Buvo daug lankytoju, ypatingai is lietuviu. Garsusis menininkas Kestutis Zapkus pakalbejo ir labai teigiamai ivertino paroda. Galerija adara sestadieniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 5 val Paroda tesis iki rugsejo 19. Sveikiname Rasa Pranckunaite su puikia paroda ir raginame visus i ja atsilankyti.
Siu metu liepos pradzioje Lietuvoje buvo isspausdinta ilgai lauktas leidinys "JAV LB - Penki Desimtmeciai". Tai 800 puslapiu knyga, kietais virseliais, gero popieriaus, gausiai iliustruota, kai kurioms nuotraukoms esant spalvuotoms. Pirmieji atsiliepimai apie isleista knyga teigiami. Kny os isleidima dosnia parama igalino Lietuviu Fondas. Liepos 4 diena knyga buvo pristatyta Lietuvoje dalyvaujant min. pirm. Algirdui Brazauskui, prez. Valdui Adamkui, prof. Vytautui Landsbergiui ir daugiau kaip simtinei susirinkusiu sveciu. Knyga buvo iteikta ir Lietuvos prezidentui Rolandui
Paksui. Sio leidinio tirazas yra 1250 egzemplioriu. 600 egzemplioriu padovanojami
Lietuvos universitetu, institutu, bei mokslo istaigu bibliotekoms. Likusis knygos tirazas bus perveztas i JAV ir leidinys platinamas parduodant po $ 35 uz egzemplioriu. Tokios apimties knygai kaina nera auksta. Knyga bus greitu metu pristatyta musu visuomenei.

 
       
   


Generalinio Konsulato ir LB Manhattan suruostas susitikimas ir poezijos vakaras su poetu Sigitu Geda.

Nuotraukoje: Laima Sileikyte-Hood, LB Manhattan apylinkes pirmininke; poetas Vytautas Bakaitis, poetas Sigitas Geda, Gen. Konsulas dr. Rimantas Morkvenas, dr. Giedre Kumpikaite, LB NY Apygardos pirmininke

 
           
 


Smuikininkas Vilhelmas Cepinskis po privataus koncerto dr. Giedres Kumpikaites rezidencijoje Vilniuje liepos 3, 2003.

Nuotraukoje, is kaires: New Yorkiete Astra Butkute, Vilhelmas Cepinskis, dr. Giedre Kumpikaite, buves LR Gen. Konsulas NY-e dr. Rimantas Morkvenas, LB Krasto Valdybos pirmininkas Algimantas Gecys.

"Lietuvos Vyciai ir Lietuviu Bendruomene" surenge Dariaus ir Gireno 70-ies metu skrydzio per Atlanta pagerbima, kuris ivyko liepos 19-ta Floyd Bennett Field is kur isskrido Darius ir Girenas liepos 15 d. 1933 m.

   
                   


PIRMAS PUSLAPIS | VEDAMIEJI | NAUJIENOS| SKELBIMAI| SVEIKINIMAI| UZUOJAUTOS | NUORODOS| ARCHYVAS | KONTAKTAI

© 2003 New York Lithuanian Radio.  All rights reserved. Reproductions of any portion of this website 
only at the permission of New York Lithuanian Radio.